dissabte, 21 de desembre del 2013

SolMar Rent a Car Selec: Vigileu amb aquesta empresa de lloguer de cotxes!

El dia 25 de setembre de 2008 vaig llogar un cotxe de la companyia SolMar a l'aeroport de Barcelona. Atesa la meva poca experiència en el tema del lloguer de vehicles, vaig deixar-me aconsellar per la persona que m'atengué, un noi jove amb accent estranger. Em va recomenar una fórmula d'assegurança que va dir que era "la que gairebé tothom contractava", sense explicar-me que en cas de sinistre em tocaria pagar la franquícia, és a dir, una part fixa i mínima de la reparació. I així va succeir, com per obra i gràcia de la Llei de Murphy algú va retxar la part lateral del meu Ford Fiesta matrícula 8012-GFV. Quan vaig retornar el cotxe (dos dies més tard) la noia que s'ocupà del retorn del vehicle em va dir que "segurament no hauria de pagar res". Tanmateix, uns dies més tard em va arribar un extracte de la VISA amb més de 300 euros en concepte de reparació i immobilització. Malgrat les reclamacions (a través de correus electrònics i del Departament de Consum de la meva comunitat autònoma) no vaig rebre ni una explicació ni una disculpa per part de la companyia SolMar.

Avui he rebut una postal nadalenca d'aquesta empresa mitjançant un mail. La penjaré aquí i després l'esborraré del meu disc dur perquè una companyia de lloguer de cotxes que, en primer lloc, aconsella malament als seus clients i, en segon lloc, se'ls treu de sobre amb una mentida, no em mereix el més mínim respecte. Vigileu amb aquesta gent!


El día 25 de septiembre de 2008 alquilé un coche de la compañía SolMar en el aeropuerto de Barcelona. Dada mi poca experiencia en el tema del alquiler de vehículos me dejé aconsejar por la persona que me atendió, un chico joven con acento extranjero. Me recomendó una fórmula de seguro que dijo que era "la que casi todo el mundo contrataba", sin explicarme que en caso de siniestro me tocaría pagar la franquicia, es decir, una parte fija y mínima de la reparación. Y así sucedió, como por obra y gracia de la Ley de Murphy alguien rayó la parte lateral de mi Ford Fiesta matrícula 8012-GFV. Cuando devolví el coche (dos días más tarde) la chica que se ocupó del retorno del vehículo me dijo que "seguramente no tendría que pagar nada". Sin embargo, unos días más tarde me llegó un extracto de la VISA con más de 300 euros en concepto de reparación e inmovilización. A pesar de las reclamaciones (a través de correos electrónicos y del Departamento de Consumo de mi Comunidad Autónoma) no recibí ni una explicación ni una disculpa por parte de la compañía SolMar.

Hoy he recibido una postal navideña de esta empresa mediante un mail. La colgaré aquí y luego la borraré de mi disco duro porque una compañía de alquiler de coches que, en primer lugar, aconseja mal a sus clientes y, en segundo lugar, se los quita de encima con una mentira, no me merece el más mínimo respeto. Cuidado con esta gente!


On September 25, 2008 I rented a car of SolMar company in Barcelona airport. Due to my inexperience in the field of car rental I asked the manager advice, a young guy with a foreign accent. He recommended a insurance that was the "preferred policy of insurance by our costumers", but he didn't explain me that in case of accident I should pay the franchise, ie, a fixed part of a repair. And so it happened, for the grace of Murphy's Law someone scratched the side of my 8012- GFV Ford Fiesta. When I returned the car (two days later) the girl who managed the return of the vehicle said that "probably you would not have to pay anything". However, a few days later I received a extract VISA with 300€ in compensation and immobilization. Even though I demanded an explanation from the SolMar company (through emails and my Department Consumer Autonomous Community) I did not receive any news form them.

Today I've seen a Christmas card from this company by mail. I'm going to throw it away because
I do not want to know anything about a car rental company that deceives and relieves customers. Beware of these people!