dijous, 24 de juny de 2010

Extracte de l'article de Francesc Sanuy (Advocat) "Ni panem ni circenses". El Periódico 20/06/2010

"En realitat, en el deute, com en tantes coses, Spain is different, perquè té un dels nivells més baixos de deute públic de l'eurozona (un 53% del PIB) i perquè el seu problema de veritat està en el sector privat, que té un endeutament equivalent al 178% del PIB. I això és vàlid tant per al bancs, i sobretot les caixes, com per a les grans empreses que Michael Lewitt descriu com a ostatges dels grups d'interessos amb enorme poder fàctic. En efecte, afirma que les democràcies occidentals són ara l'instrument genuflex i captiu d'uns grups de pressió transversals i sectorials que anteposen els seus interessos als de la societat en el seu conjunt. El resultat és, naturalment, que es fa la redistribució de la riquesa encara més a favor dels privilegiats, en lloc de crear riquesa per a tota la societat. Tal com va dir Helmuth Schmidt, els beneficis d'avui han de ser les inversions de demà i els llocs de treball de demà passat." (...) 

El Periódico 20/06/2010