divendres, 10 de febrer de 2012

La desnormalització del govern del Partit Popular