dissabte, 27 d’octubre del 2012

Els meus gats: teulada d'uralita [07/07/2012]

Dia 7 de juliol. Allà segueixen, mare i fill (o mare i fillastre), fent una becaina a sobre de la teulada d'uralita recalentida pel sol de l'estiu. Aprofiten l'ombra que el meu edifici projecta cap a Llevant.