divendres, 7 de febrer del 2014

A Espanya hi ha 300.000 persones sense sostre i 13.500 habitatges de protecció oficial buides