dijous, 6 de juny de 2013

A Son Saletes no hi volem camp de golf! (GOB)