dijous, 6 de juny del 2013

A Son Saletes no hi volem camp de golf! (GOB)