divendres, 22 de novembre de 2013

Gràfics per entendre les mentides del PP sobre l'atur: En sis mesos baixa en 61.000 persones però no es crea ocupació (134.000 llocs de treball menys)


(...)
Doncs bé, ja tenim situat el segment de població que ens interessa: els aturats (franja taronja ). Aquest col·lectiu pot disminuir, però en aquest cas les persones que deixen d'estar a l'atur abandonen la franja taronja del nostre diagrama per passar a un altre espai. Ens trobem amb 4 possibilitats:

1) Si es traslladen al requadre vermell (població ocupada) llavors és que s'estan creant llocs de treball, perquè un aturat deixa d'estar-ho perquè comença a treballar.

2) Si es traslladen al requadre rosa (població inactiva) llavors no s'estan creant llocs de treball. L'antic parat pot haver decidit iniciar uns estudis, pot haver tingut un accident que l'ha deixat incapacitat per treballar, pot haver decidit dedicar-se a les tasques de la llar, o es pot haver prejubilat. I tot i que no es creen nous llocs de treball, l'atur (i la taxa d'atur) disminueix.

3) Si es traslladen al requadre blau de la dreta (és a dir , si es jubilen) tampoc es creen nous llocs de treball , però el nombre d'aturats disminueix.

4) L'última possibilitat és que les persones que abandonin el requadre taronja ho facin perquè morin o perquè es mudin a un altre país -ja sigui per estudiar o per treballar- i per tant desapareixen del diagrama. En aquest cas el nombre de desocupats disminueix, encara que òbviament això no suposa creació de llocs de treball a Espanya.

Com es pot comprovar, l'única possibilitat que pot considerar veritablement positiva és la primera: quan un aturat deixa d'estar-ho perquè comença a treballar. Les altres tres possibilitats redueixen el nombre de desocupats però sense que això suposi que s'estan creant nous llocs de treball.

Anem a veure què ha passat en aquest tercer trimestre de 2013 (juliol , agost i setembre) atenent al diagrama: la franja taronja (la població aturada) s'ha reduït en 72.800 persones, de les quals 39.500 van passar a la franja vermella (i per tant van passar a treballar) i 33.300 van abandonar el diagrama, van passar a la franja rosa o acabar a la franja blava de la dreta (en altres paraules: van morir, es van mudar a un altre país, es van jubilar, es van prejubilar, van iniciar nous estudis, es dediquen ara a les tasques de la llar o van patir alguna incapacitat per poder treballar). Aquestes dades no semblen dolentes si s'oblida que estem parlant dels tres mesos de l'any que millors resultats ofereixen en termes d'ocupació en tot l'any, a causa de les vacances d'estiu. De fet, tota l'ocupació creada (tot el que augmenta la franja vermella ) ha estat en el sector serveis i de caràcter temporal, el que demostra que és a causa del període de vacances. 

Si ampliem l'horitzó i passem a considerar els nou primers mesos d'aquest any (i per tant combinem períodes bons amb períodes dolents) les dades no presenten cap dubte: la situació és molt negativa. Des de gener a setembre la franja taronja (desocupats) s'ha reduït en 61.000 persones. Això, que podria semblar una dada positiva, és un fenomen nefast quan es comprova que el desplaçament no ha estat en absolut cap a la franja vermella (ocupats), sinó en la seva totalitat cap a les altres tres possibilitats (fora del diagrama, franja rosa i franja blava de la dreta). Però per si això fos poc, resulta que durant el mateix període de temps, la franja vermella també ha disminuït en 134.000 persones. I, òbviament, el moviment no ha estat cap a la franja taronja, sinó cap a fora del diagrama, cap a la zona rosa, o la blava de la dreta (...).