dissabte, 28 d’agost del 2010

Em crida l'atenció que...

... que en un poble anomenat Cándido Godoy, situat al sud del Brasil, hi hagi tants casos de germans bessons (cinc vegades la mitjana mundial, un 20% dels naixements en aquesta localitat). En principi es parla de la gran quantitat de matrimonis cosanguinis que hi ha a Cándido Godoy. També de la riquesa en minerals de l'aigua consumida pels humans en aquest poble. Però el que més em crida més l'atenció en relació a aquest fet és que en aquest lloc va viure Joseph Mengele, l'àngel de mort d'Auschwitz (1943-1945), després de la derrota alemanya a la Segona Guerra Mundial. Responsable directe de la mort de 3.000 persones, Mengele va arribar a Cándido Godoy l'any 1952 a través d'Argentina i Paraguai. Sota el fals nom de Rudolph Weiss, va viure en aquesta localitat al llarg dels anys 50 i 60. Hi ha relació entre el percentatge de bessons que naixen en aquest poble i la presència de Mengele? Té res a veure amb les seves suposades expedicions nocturnes a la recerca de famílies àries? O amb les autohemotransfussions que encara avui dia es practiquen en aquest indret del món? (Els nazis foren els pioners en aquesta pràctica). Crec que mai esbrinarem la veritat...