dilluns, 25 d’abril del 2011

Col·lecció de Bitllets


              
             República de Weimar
Gener de 1922. Deu mil marcs alemanys
Januar 1922. Zehntausend Mark 
Enero de 1922. Diez mil marcos

Catalunya
 
Setembre de 1936. Dues pessetes i cinquanta cèntims
Septiembre de 1936. Dos pesetas y cincuenta céntimos
Segona República Espanyola


1937. Cinquanta cèntims
1937. Cincuenta céntimos
1937. Una pesseta
1937. Una peseta
 


1938. Dues pessetes
1938. Dos pesetas