dimarts, 10 de juliol del 2012

Join me to save the Arctic - Uneix-te a mi per salvar l'Àrtic (Greenpeace)Únete a mí para salvar el Ártico / Join me to save the Arctic / Uneix-te a mi per salvar l'Àrtic: