dimarts, 3 de juliol de 2012

Vigilància insuficient a l'Albufera de Mallorca (Alcúdia): la canoa amb el turista estúpid