dimarts, 13 de juliol del 2010

Carl Gustav Jung

"Quant més insisteix l'home en la falsa possessió i quant menys capta el que és essencial, més insatisfactòria és la seva vida... Quan es comprèn i sent que s'està unit, en aquesta vida, a allò infinit, canvien els desigs i actituds. En darrera instància, un es regeix només per allò essencial, i si no es té això, s'ha malbaratat la vida..."

Carl Gustav Jung