dissabte, 22 de gener del 2011

El sistema educatiu alemany


El sistema educatiu alemanyEls 16 Estats Federats o Länder tenen competències en matèria d'educació i cultura. D'aquesta manera, el govern federal fixa metes i mesures generals i els Estats són els que el porten a la pràctica. Ambdues institucions, estatal i federals, han de perseguir objectius comuns. Amb aquesta finalitat, els ministeris d'educació dels 16 Estats es reuneixen regularment per discutir assumptes d'interès compartit, al mateix temps que una comissió estatal coordina les polítiques d'educació entre els estats.

Normalment, els nens comencen a assistir al jardí d'infants (Kindergarten) a partir dels 3 anys d'edat. L'obligatorietat escolar a Alemanya és a partir dels 6 anys fins al novè odesè curs, depenent de l'Estat, i com a màxim fins als 18 anys.

La majoria dels jardins d'infància estan mantinguts pels municipis, les Esglésies i les organitzacions benèfiques, també n'hi ha gestionats per empreses i associacions. Tots els nens tenen dret a una plaça en el Kindergarten. Els pares han de pagar unamensualitat en funció dels seus ingressos, independentment que l'establiment sigui público privat. Durant l'últim any en el Kindergarten, els nens en preescolar (Vorschulkind) prenen contacte amb les lletres i els números, encara que no sigui possible parlar encara d'alfabetització.


Escola primària

L'ensenyament públic a Alemanya és gratuïta a partir de l'escola primària (Grundschule) que s'inicia als sis anys, a penes es paguen part dels llibres. Un semestre abans d'entrar al'escola, els nens són sotmesos a un test mèdic. Si es detecten problemes en el desenvolupament psicològic, motor o lingüístic, el nen podrà rebre assistència percorregir aquests defectes. El primer dia a l'escola obeeix a tot un ritual en el qualparticipa tota la família al complet.

La forta presència de l'Església en la societat alemanya es fa present en aquest dia. En moltes escoles, durant el primer dia de classe, abans de la distribució en les aules i el primer contacte amb el professor, es realitza una cerimònia eclesiàstica a la parròquia més propera. Una altra peculiaritat és la Schultüte (con colorit que s'ofereix als nens el primer dia d'escola) ple de dolços.


Escola secundària

En acabar l'escola primària o elemental, els nens comencen a definir a poc a poc la sevaorientació professional . Conforme al rendiment del petit dels primers quatre anys d'escola, el professorat suggereix als pares el tipus d'escola d'ensenyament secundari més adequat per al seu fill i aquests trien llavors.

- Hauptschule o escola bàsica: en la qual els alumnes reben una formació general bàsica. En concloure la Hauptschule generalment els estudiants s'encaminen cap a una formació professional que els habilita per exercir un ofici o una activitat en la indústria o la agricultrua. Dura de cinc a sis anys.
- Realschule (secundària professional): es situa entre l'escola bàsica i les escoles de batxillerat o liceus (Gymnasium) Transmet una formació general més ampliada que l'anterior. Conclou amb un títol superior mitjà que permet cursar estudis escolars ampliats, per exemple en escoles professionals tècniques especials o en escoles tècniques secundàries. També permet accedir al nivell superior de secundària del Gymnasium (nivell II). Dura sis anys.
- Gymnasium (institut de batxillerat): per regla general té una durada de 9 anys. Aquesta durada permet una formació general aprofundida. Durant els dos últims anys es cursa el grau secundari superior (nivell II) que conclou amb l'examen de Abitur (batxillerat superior, d'importància semblant a la selectivitat a Espanya). Aquest examen habilita l'estudiant per accedir a una universitat o escola superior.
Fins a cert punt el sistema és flexible. Conforme al rendiment de l'alumne durant els dos primers anys a l'escola secundària (5è i 6è any), hi ha la possibilitat de canviar a una altra escola diferent de l'escollida inicialment.
 
En els últims anys, s'han tornat molt comunes les Gesamtschule (escoles compostes) que integren els tres tipus d'escola anteriorment esmentades.


Jornada escolar

A diferència d'altres països d'Europa on els nens passen el dia sencer a l'escola, a Alemanya un dia d'escola una mitjana de cinc hores de classe i s'estén només fins al migdia. Els nens mengen a casa seva. Les tasques, les quals poden ser considerables, esfan generalment fora de l'escola. Alguns escoles bressol presten servei també a la tarda (amb dinar i ajuda per realitzar les tasques) però són els que menys.

I les vacances? En tots els Estats federals, els nens tenen sis setmanes de vacances a l'estiu, dues setmanes per Pasqua i per Nadal, i una setmana a la tardor. Altres dies lliures a l'escola varien d'estat a estat.
 

Escoles especials

Nens i adolescents amb deficiència físiques o mentals tenen la possibilitat d'assistir a escoles especials, de les quals hi ha diferents tipus d'acord amb la deficiència. L'obligatorietat escolar inclou per descomptat també a aquests nens.


Escoles professionals
Les Berufsschulen o escoles professionals ofereixen part del sistema dual de formació professional que habilita el jove per l'exercici d'una professió oficialment reconeguda. La formació teòrica es dóna a l'escola (un o dos dies per setmana). Pel que fa a l'aprenentatge pràctic lloc en una empresa la resta dels dies, directament en un lloc detreball o oficina. Sobretot joves provinents de la Hauptschule o la Realschule són els que cursen la formació professional que dura de dos a tres anys i mig i és remunerada. En els últims anys, ha augmentat molt el nombre d'estudiants amb el certificat de Abitur que també s'ha decidit per aquest camí.
Traduced by