divendres, 14 de gener de 2011

L'educació a la URSS

Escenes de la joventut i l'educació a la Unió Soviètica...