dimecres, 14 de desembre del 2011

Adrian Salbuchi: De la "Globalització" al Govern Mundial - Actualització Nov-2011

12 Disparadores: de la "Globalización" al Gobierno Mundial - Actualización Nov-2011 

 

12 Triggers: from "Globalization" to World Government - Update at Nov 2011