dissabte, 26 de maig de 2012

L'escola global capitalista (Soy Publica): Una escola per a la mà d'obra barata