dijous, 23 d’agost del 2012

Zou Bisou Bisou (Mad Men T5)

Una de les escenes de la T5 de Mad Men (2012): Megan Draper (Jessica Paré) intepreta la cançó "Zou Bisou Bisou".