divendres, 6 d’abril del 2012

Diagnòstic: suspesos en matemàtiques i llengües. La solució: retallades

RESULTATS DE LES PROVES EXTERNES
 
Un de cada quatre alumnes catalans de 4t d'ESO tenen un nivell baix de matemàtiques i anglès
 
Els resultats també són mediocres en expressió escrita, tant en català com en castellà
La consellera Rigau anuncia una hora més de matemàtiques i un pla per millorar l'expressió escrita

Divendres, 30 de març del 2012 - 20:36h
EFE / Barcelona

El 24% dels estudiants catalans de quart d'ESO que s'han sotmès als exàmens d'avaluació externa organitzats per la Conselleria d'Ensenyament no han arribat a les competències bàsiques en matemàtiques i anglès i també obtenen resultats mediocres en expressió escrita, tant en català com en castellà. Per pal·liar-ho, el departament preveu introduir més hores de matemàtiques i impulsar un pla per millorar l'expressió escrita.

Irene Rigau ha detallat aquest divendres en roda de premsa a Barcelona els resultats d'aquestes proves, que es van realitzar el mes de febrer passat en tots els centres que imparteixen ESO a Catalunya i en què han participat 59.423 alumnes.

Segons els resultats de les proves, en llengua catalana el 15,9% dels alumnes té un nivell baix de coneixements i un 18,2%, un nivell mitjà-baix, uns percentatges similars als obtinguts en llengua castellana: 14,1% (baix) i 17,1% (mitjà-baix).
L'expressió escrita, pitjor

La comprensió lectora en català és, no obstant, millor (9,3% de nivell baix) que en castellà (14%), tendència que s'inverteix en els exercicis d'expressió escrita, amb un 22,2% de nivell baix en català i un 11,9% en llengua castellana.

Si se sumen el nivell baix i el mitjà-baix, els resultats en llengua catalana diuen que un 34,1% dels alumnes no tenen les competències requerides, davant el 31,1% en castellà. Les dades no varien gaire si el jove va a un centre públic o privat, encara que sí que ho fan quan s'analitza el nivell socioeconòmic de l'institut.
Malament en geometria
Els resultats en matemàtiques i anglès han estat "preocupants", segons Rigau, amb nivells baixos del 24 % i del 23,7 %, respectivament. On més es falla és en els exercicis sobre espai, forma i mesura (41% de nivell baix en les proves), per la qual cosa la consellera ha indicat que "s'haurà de revisar quin pes té la geometria en la matèria de matemàtiques i amb quina metodologia s'ensenya".

L'anglès continua sent així mateix una assignatura pendent als centres catalans. Un 23,7% dels alumnes de quart d'ESO obtenen un nivell baix que, no obstant, es redueix a l'11,4 % en comprensió oral i a un 17,1 % en comprensió lectora, però es dispara en expressió escrita (41,9 % de nivell baix).

"No ens satisfà el diagnòstic", ha sentenciat Rigau al referir-se als resultats de la prova. "Aspirem a reduir les franges de nivell baix perquè tothom pot millorar", ha considerat.
Una hora més de matemàtiques
Aquestes dades orientaran les prioritats que prepara la Direcció General d'Educació Secundària i Batxillerat, ha explicat Rigau, i que es concretaran el pròxim curs 2012-2013 amb un increment d'una hora més en segon curs d'ESO de la matèria de matemàtiques.

A més, el pla d'impuls de la lectura del Govern es completarà amb un altre per a la millora de l'expressió escrita, una de les àrees en què els alumnes han mostrat més dificultat en totes les llengües.

Els resultats obtinguts pels alumnes es comunicaran a les famílies i també als centres, als quals es facilitarà, a més, la seva situació en relació amb altres instituts situats en el mateix entorn econòmic.

Aquestes informacions s'hauran d'"orientar", ha precisat la consellera, als centres escolars en la definició de les seves propostes de millora de cara a pròxims cursos.

El Periódico 30/03/2012