dijous, 19 de maig del 2011

PEL RECONEIXEMENT DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA: SIGNATURA PER LA QUALITAT EN L'EDUCACIÓ

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DEL COPIB               Palma, 19 de maig de 2011

PEL RECONEIXEMENT DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA
SIGNATURA PER LA QUALITAT EN L'EDUCACIÓ

La Conferència de Degans de Psicologia (CDPUE), el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COP), la Federació d'Associacions de Directius de Centres Educatius Públics (FEDADI), la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA) i la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i de Pares d'Alumnes (CONCAPA), estan sol·licitant el màxim suport a l'acord que han establert en defensa de la qualificació professional i de les iniciatives parlamentàries en la millora de la qualitat educativa, per la qual cosa han iniciat, aquesta mateixa setmana, una campanya de recollida de signatures, dirigida a tota la població.
L'acord esmentat enllaça amb la demanda que, des de fa ja mesos, ve fent-se des dels àmbits educatiu, universitari i col·legial, i en la qual s'insisteix en la necessitat de la inserció del psicòleg educatiu en el sistema d'educació espanyol no universitari (a través de la incorporació de la figura del psicòleg educatiu en els diferents centres docents), així com d'aprovar, de manera imminent, la creació d'un Màster en Psicologia de l'Educació, donant així una resposta satisfactòria a les necessitats educatives i docents del nostre sistema.
Els titulats en Psicologia són necessaris per millorar la qualitat de l'Educació a Espanya, ja que les tasques d'orientació educativa només les poden realitzar adequadament aquests titulats al costat d'uns altres.
Resulta urgent que es visualitzi el gran suport social a aquesta important mesura per a millorar la qualitat de l'Educació. Per aquesta raó vos sol·licitam, des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, que signeu online aquesta petició en el següent web, i que animeu a tots els vostres contactes a subscriure-la també: