dissabte, 14 de maig del 2011

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Joseph Mourinho Goebbels o la capacitat de negar la realitat i repetir una mentida fins a la sacietat