dissabte, 27 de juliol del 2013

El Govern Balear prohibeix per llei portar llaços amb la senyera a les escoles